Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Akatyst do Ducha Świętego

Piękna modlitwa do Ducha Świętego, nie tylko przed Pięćdziesiątnicą. 

Akatyst-audio


Królu Niebieski,
Pocieszycielu Duchy Prawdy,
który wszędzie Jesteś i wszystko wypełniasz.
Skarbnico wszelkiego Dobra
i Dawco Życia,
Przyjdź i zamieszkaj w nas.
Oczyść nas z wszelkiej zmazy
i zbaw, o Dobry, dusze nasze!

Ikos 1

01:54
Jako najbardziej grzeszny z ludzi,
wysławiać Cię, jak ogarnąć umysłem, Pierwsza Świątynia Bytu,
którego samo miano – Świętość,
który cały jest utkany, cały utworzony ze Świętości
i jaśnieje Świętością w samej Trójcy Przenajświętszej.
Przebacz, Duchu Prawdy,
jeśli przeciw Prawdzie zgrzeszę,
tak przedstawiając swój stosunek do wszystkiego, co istnieje:

02:36
Więź wszystkiego co istnieje - zamieszkaj w nas,
źródło energii - zamieszkaj w nas,
Nienaruszalności wszechświata - zamieszkaj w nas,
Przyczyno niezmienności - zamieszkaj w nas.

Który krystalizujesz minerały i czynisz stałymi metale, –zamieszkaj w nas.
Przez kogo cenne jest złoto i świeci się srebro,
Który sprawia, że błyszczy diament,
I mieni się światłem szafir,

W: Przybądź Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 2

 

04:08
Czy nie lepiej jednak, Duchu Święty,
aby myśl moja trwała w całkowitym milczeniu, oddając Tobie w zachwyciecześć najgłębszą?
Czyż nie lepiej zastąpić wszelkie o Tobie filozofowanie tą pieśnią,
w którą w ciągu wieków weszło tyle westchnień,
łez i radości, a więc pieśnią – Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 2

 

04:55
Jest jedyny bezpieczny sposób wysławiania Ciebie:
trzymać się mocno w tym, co o Tobie się mówi,
tego co Ty sam odkryłeś o sobie swoim wybranym
i co sam zawarłeś w Świętych Pismach.
Dlatego też tak będę do Ciebie wołać:

 

05:21
W: Tchnienie Wszechmocnego, które unosiło się nad chaosem– zamieszkaj w nas.
Który kształtujesz nasiona, – zamieszkaj w nas.

Przez kogo kwiat się rozchyla,
Dzięki któremu żyją rośliny,
Który sprawiasz, że trawa zielenieje,
Który karmisz zboża,
Dzięki któremu róża jest piękna, a lilia wspaniale odziana,
Dzięki któremu konwalia zapach roztacza,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 3

 

06:51
Kiedy Słowo rzekło do Ojca:
„Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i podobieństwo”,
był przy tym obecny Duch – Współtwórca,
jak powiedział pewien świątobliwy pieśniarz.
Przyjmij więc od swoich stworzeń pochwalne: Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 3

 

07:34
Unoszący się niegdyś nad pierwotną otchłanią,
Ty – kiedy Słowo Boże nadało jej porządek,
odjęło początkową bezkształtność oraz przeraźliwą pustkę –
mogłeś wtedy rozlać się po materii i ożywić część jej znaczną:

 

W: Przez kogo oddycha zwierzę i posiada cudowny instynkt– zamieszkaj w nas.
Któryś obdarzył żywotnością ryby i możnością wzbijania się wpowietrze ptaki,

Któryś dał królewskość lwu i nieustraszoność tygrysowi,
Który dałeś łagodność jagnięciu i delikatność gołębicy,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 4

 

09:02
Jeśli od Ciebie pochodzi oddech istot żywych,
jeśli nie komu innemu, tylko Tobie, źródło wszelakiej wartości,
przypisać należy cały ten bezmiar dobra,
jaki przejawiają w swej duszy zwierzęta,
od kogo, jak nie od Ciebie
– idzie to wszystko dobre, co jest w człowieku,
a zwłaszcza jego zdolność śpiewania Tobie: Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 4

 

09:53
Czyż nie Ty byłeś tym oddechem życia,
który Bóg tchnął w stworzone przez siebie z prochu ziemi ciało człowieka?
Jeśli tak, to przyjmij te oto słowa pochwalne:

 

W: Dawco żywota, dzięki któremu oddychamy –zamieszkaj w nas.
Życie człowieka przez Stwórcę tchnięte,
Który dajesz zdrowie, a niszczysz to, co niesie rozkład,
Przez którego lekarz ratuje, a cuda czyni uzdrowiciel,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 5

 

11:08
Niedługo czystym, jasnym i godnym Ciebie pozostało to mieszkanie,
które w postaci człowieka zgotowałeś na ziemi dla siebie.
Po trzech tysiącach lat,
które dla Ciebie, jako Boga, są tym samym, co trzy dni,
Pan musiał powiedzieć ludziom:
„Duch mój nie może zamieszkiwać w ludziach,
bo człowiek jest istotą cielesną”.
My jednak napełnieni przez Ciebie Duchem Chrystusowym, śmiało Cię wzywamy:Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 5

 

12:10
„Światło w ciemnościach świeci” –
powiedziałeś o sławionym na równi z Tobą i współuwielbianym Chrystusie.
Stałeś się dla ludzi tym,
czym być miałeś w pierwotnych zamierzeniach Stwórcy:

 

W: Źródło rozumu i geniuszu twórców –zamieszkaj w nas.
Który śpiewasz w pieśniach, którego głosi muzyka,
Źródło zachwytu poetów i duszo rzeczy pięknych,
Który mówisz przez oratorów i prowadzisz pędzel malarza,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 6

 

13:25
Gdzież Tobie, któryś samą czystością i świętością,
było wygodniej przebywać,
kogo mogłeś bardziej napełnić,
jak nie wybraną część ludzkości,
która jako jedyna na świecie i znała Cię, i nazywała nawet Twoim własnymimieniem –
naród żydowski,
na czele z tym, który dał mu początek;
to naród ten także nauczył nas takiej nieśmiertelnej, jak Ty sam, pieśni:Alleluja.

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 6

 

14:21
W narodzie tym niegdyś, narodzie zaiste prawym,
byli ludzie w sposób szczególny godni Twej świętości,
zdolni do przyjęcia całej mowy Twego natchnienia;
imiona ich same cisną się na usta razem z Twoim świętym Imieniem:

 

W: Któryś usprawiedliwił Abrahama i uczynił goprzyjacielem Boga – zamieszkaj w nas.
Któryś pobłogosławił w nim wszystkie ludy i wychował Izraela,
Któryś działał przez Mojżesza i ratował lud przez sędziów,
Który namaściłeś Saula i dałeś koronę Dawidowi,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 7

 

15:45
Od Samuela przeszedłeś w obfitości przez królewskie namaszczenie na Saula,
wkrótce jednak puściłeś go,
okazał się bowiem bardziej podatny Twemu odwiecznemu wrogowi.
Ale w tym czasie przygotowane miałeś dla siebie inne naczynie,
najlepszego z dotychczasowych ziemskich Twoich nosicieli,
który też napisał dla nas pieśń: Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 7

 

16:37
Jak wspaniały jest ten szereg świętych ludzi,
którzy byli nosicielami Ciebie.
Oto kiedy ujawniła się cała moc i całe bogactwo Twojej chwały;
kiedy zostałeś poczęty w łonie proroków
i zrodziłeś się na ziemi jako Duch zbawienia:

 

W: Mówiący przez proroków i przedziwny w ich czynach– zamieszkaj w nas.
Któryś zwiastował przez Izajasza przyjście Emmanuela,
Płaczący w Jeremiaszu i wstrząsający królestwami przez Daniela,
Któryś pobudził Jana Chrzciciela i natchnął Dwunastu,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 8

 

18:03
Po wszystkich niezmierzonych, nie do ogarnięcia potokach natchnienia,
jakie wylałeś na dawnych swoich wybrańców, wielkich proroków Izraela,
na całe wieki ukryłeś przed ziemią swoje oblicze.
Był to okres duchowej tęsknoty ludzkości,
a zwłaszcza narodu wybranego,
który nawet wtedy śpiewał świętą pieśń: Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 8

 

18:54
Nie do pojęcia całkowicie jest ów stosunek,
w jakim pozostawałeś wobec Słowa po jego wcieleniu się.
Czy to On uzależniony był od Ciebie w swojej pokornej, uniżonej postaci,
tak że dopiero po Twoim nań zejściu przy chrzcie
otrzymał całą swoją moc i władzę?
Czy też On Ciebie dawał i dać obiecywał komu chciał,
Ty zaś byłeś w Jego władzy?
Najwidoczniej między wami istniała ta wzruszająca jedność działań,
dzięki której Obaj mieliście wypełnić sobą całą ludzkość, aby mogłaona w zachwycie wołać:

 

W: Przez którego począł się Jezus i któryś objawiłGo nad Jordanem – zamieszkaj w nas.
Którego pełen był Chrystus, Jego mocą czyniący cuda,
Oczekiwany od dawna Pocieszycielu, pierwszy Nauczycielu Prawdy,
Któryś ogarnął Apostołów i przekształcił przez nich świat,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 9

 

20:49
Jakież potoki świętego ognia, miłości i wiedzy o Bogu rozlałeś,
kiedy niczym rzeka ognista spłynąłeś z górnego Syjonu na pierwszyapostolski Kościół,
który zaczął przemawiać językami aniołów przez usta ludzi.
Oto skąd wzięła się wśród ludu chrześcijańskiego
w obcym dlań języku brzmiąca pieśń: Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 9

 

21:39
Wówczas wszyscy nie tylko poznali, ale i odczuli,
zobaczyli niemal na własne oczy,
prawie mogli dotknąć rękoma Twe Boskie piękno, ciepło i czystość.
Wierzymy wszelako, że i nam uchylisz chociażby rąbka zasłony okrywającejTwe oślepiające światło,
jeśli z tęskną nadzieją będziemy Cię błagać:

 

W: Założycielu Kościoła, który go w całościprzenikasz – zamieszkaj w nas.
Rzeko darów duchowych i źródło pełni łaski,
Dzięki Tobie mówili apostołowie i zwyciężali męczennicy,
Przez którego kapłani sprawują swą godność i dokonują się sakramenty,

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 10

 

23:12
A jakiż jest Twój stosunek do aniołów, tych duchów najczystszych,
którymi – jak wierzymy – napełnione jest wszystko wokół nas,
które – zgodnie z Twoją niepłonną obietnicą –
kierują naszymi stopami, abyśmy się nie potknęli,
a nawet wszystkie nasze włosy mają w swej pieczy.
Czyż nie są one wszystkie złączone jedną myślą i jedną miłością kuTobie tak ściśle,
że ten, kto widział rzeczy tajemne,
mógł nadać Ci miano siedmiu duchów Bożych.
A wraz z nimi i one łączą się w jednej pieśni do Ciebie: Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 10

 

24:24
Przechodząc od działań Twoich na świecie, Duchu Święty,
do wyliczenia świętych właściwości Twoich,
lękamy się, byśmy wglądając głębiej w Twoją Istotę,
nie stracili naszego duchowego wzroku.
Dlatego raczej wybieramy zwyczajne, skromne wyliczenie tych pochwał,
które ułożyli dawni pieśniarze,
bardziej niż my godni Ciebie sławić:

 

W: Który byłeś od wieków, jesteś i będziesz zawsze– zamieszkaj w nas.
Nie mający początku ni końca, żyjący i dający życie,
Światło i Dawco światła, Dobro i Źródło wszelkiego dobra,
Przez którego przywoływany jest Ojciec oraz poznawany i wychwalany Syn.

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 11

 

26:02
Do tych świętych wezwań pochwalnych,
jakie ogłasza nam co roku Kościół Święty
w wielki, większy nad inne święta Dzień Pięćdziesiątnicy,
poświąteczny dzień Świętej Paschy,
cóż nam pozostaje jeszcze dodać jak nie pieśń,
dawniej śpiewaną jedynie na Wielkanoc: Alleluja!

 

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Ikos 11

 

26:50
Prowadźmy jednak dalej
i zakończmy nasze śpiewanie na cześć Ducha Świętego słowami Kościoła
przez Niego natchnione,
bo w nich najwyraźniej wieje duch wielkiego Dnia Pięćdziesiątnicy,
duch Ducha Świętego:

 

W: Światło i Życie – zamieszkaj w nas.
Źródło rozumu, Duchu Bożej mądrości,

Duchu wszelkiej wiedzy, prawości i poznania,
Tyś Bóg i Ten, który przebóstwia, mówi i działa.

 

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

 

Kondak 12

 

28:13
„Przybądź Duchu Święty” (sekwencja).