Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Modlitwa Piotrowa i Apostołów

Ty jesteś święty, Panie, Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
raju szczęścia, królewskiego berła,
wystawnej miłości, pewnej nadziei...
 
Ty jesteś święty, Panie Boże,
Ty jesteś „Królem nad królami i Panem nad panami.
Ty jeden posiadasz nieśmiertelność.
Ty zamieszkujesz światłość niedostępną której żaden z ludzi nie widział” (por. 1Tm 6,15-16).
Ty przechadzasz się na skrzydłach wiatru (Ps 104,3),
Ty stworzyłeś niebo, ziemię i morze, i wszystko, co w nich istnieje (Dz 4,24).
Jako swych posłów używasz wichry jako sługi - ogień i płomienie (Ps 104,4).
Ty stworzyłeś człowieka na Twój obraz i podobieństwo (Rdz 1,26),
Ty piędzią wymierzyłeś niebiosa i całą ziemię miarką (Iz 40,12).
Tak, Twoje dzieła są piękne w Twojej obecności.
 

/Modlitwa zwana „Piotrową i innych apostołów” – papirus pierwszego kościoła/