Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kim jesteśmy?

Doświadczylismy, ze Jezus Zmartwychwstały zmienia życie ludzi. Widzielismy jak zmienia innych i jak zmienia nas. Zamiast lęku pokój. Zamiast zagubienia sens. Zamist pustki miłość. Chcemy zaświadczyć o tym co się dokonało w nas i jaką przemianę  widzieliśmy w innych, którzy Go spotkali. Świadectwo o Jezusie ma prowadzić do doświadczenia spotkania z Nim. Chcemy też innych uczyć jak mówić o Jezusie. W tym celu powstała Szkoła Ewangelizacji (SE) śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

Działalność SE w Polsce została zapoczątkowana ponad 20 lat temu przez świeckiego ewangelizatora Jose Prado Floresa – założyciela Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja w Meksyku (SESA). SNE śś. Apostołów Piotra i Pawła współpracuje z tą szkołą i prowadzi kursy na podstawie jej metodologii. W Polsce przedstawicielem SESA jest biuro krajowe, które  współpracuje z ponad dwudziestoma szkolami realizującymi ten projekt. (więcej o SESA: www.nowaewangelizacja.eu lub www.evangelizacion.com)

Szkoła Ewangelizacji (SE) śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu powstała, jako wspólne działanie grupy ewangelizacyjnej we wspólnocie “Dom na Skale” i SNE św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Wrocławiu (poczatki w latach 90 XXw.). Od roku 2011 funkcjonujemy jako Stowarzyszenie. Szkołę tworzą głównie osoby ze wspólnoty „Dom na Skale”, ale zapraszamy do współpracy również osoby z innych wspólnot. Obecnie są wśród nas osoby ze wspólnoty "Żywe Kamienie" oraz wspolnoty "ICHTIS" we Wrocławiu.

MISJA      

Staramy się pokazywać Jezusa w taki sposób, żeby nie był On jedynie postacią historyczną, albo kimś, kogo nakazów trzeba przestrzegać, gdyż tak każe Kościół. Chcemy mówić o Nim jako o żywej Osobie, którą można i warto spotkać, i pokochać. Zdajemy sobie sprawę, że Kościół żyje, aby ewangelizować i wiele osób potrzebuje ewangelizacji. Ten sposób głoszenia, w którym liczymy na moc Ducha Świętego nazywamy ewangelizacją z mocą (J 15, 8-16).

CEL 

Odpowiadamy na wezwanie Jezusa, żeby „nieść Ewangelię, aż po krańce ziemi” i chcemy, żeby Jego Słowo dotarło do każdej osoby. Ten cel realizujemy przez kursy ewangelizacyjne i przez szkolenie nowych ewangelizatorów XXI w.   

WIZJA 

Chcemy ewangelizować z wielką mocą, budując Królestwo Boże tu i teraz. To marzenie osiągamy wykorzystując łącznie trzy podstawowe elementy: 

Kerygmat – głoszenie Jezusa. Nie uczymy o Jezusie, ale chcemy, żeby każdy mógł sam Go poznać (spotkać). Głosimy Jezusa który jest Miłością i Zbawicielem. Nie zatrzymujemy się na Jego śmierci, ale patrzymy na niego jak na Zwycięzcę. 

• Charyzmat – Jezus, którego głosimy daje nam charyzmaty - specjalne dary Ducha Świętego, dzięki którym, ewangelizacja nabiera mocy, tak jak było to w przypadku apostołów w dniu Zesłania Ducha Świętego.

• Wspólnota – człowiek został stworzony do życia wśród innych ludzi. We wspólnocie każdy może się rozwijać. Jest to miejsce niezbędne dla osób, które dopiero dostały od Boga nowe życie, jak i dla tych bardziej „doświadczonych”. Tutaj można nauczyć się dawać, przyjmować i świadomie nawiązywać przyjaźnie.