Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Duchowość SE

Duchowość SE wyraża się w postawie ucznia Jezusa, który staje się na wzór Mistrza głosicielem Ewangelii z wykorzystaniem metod i środków, z których korzystał Jezus.

Nasze czasy wymagają nowej gorliwości, a także nowych metod, środków wyrazu, nowej ekspresji i nowej mentalności by przekazywać prawdę o Królestwie Bożym.

Tożsamość Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA) wyraża zamieszczone obok logo, w którym każda część określa elementy duchowości szkoły.

 • W centrum znajduje się pusty krzyż symbolizuje on śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie; dlatego wszystkie nasze części są dynamiczne.
 • Cztery ramiona, symbolizujące cztery strony świata oraz krzyż świętego Andrzeja, bo naszą strategią jest mnożenie (X). 
 • Trzy poziomy spirali, ponieważ nasza misja oparta jest na trzech płaszczyznach:. Kerygmat (Kerygmat), Karisma(Charyzma) i Koinonia (Wspólnota)
 • Spirale obracają się ruchem przeciwnym do wskazówek zegara, bo jest już późno a czas nagli. Nasza misja to wyścig z czasem.  
 • Złoty kolor, ponieważ nasza misja jest najbardziej cenna i wartościowa  świecie. 
 • Całość jest na podstawie koła ponieważ naszą misją jest głoszenie Ewangelii na całym świecie

Duchowość SESA oddają poniższe punkty, które są naszym pragnieniem i inspiracją do posługi:

 • Chcemy szukać "Piotra", który służy, kocha, głosi Jezusa lepiej i więcej niż "Andrzej".
 • Gdy jest trudność chcemy znajdować rozwiązanie i dawać to co mamy.
 • Chcemy komunikować się z innymi w sposób zrozumiały (za pomocą zrozumiałego języka i zrozumiałych dla innych znaków).
 • Jesteśmy dumni, że inni, których przyprowadziliśmy do Jezusa ewangelizują więcej i lepiej niż "Andrzej" (nie zazdrościć).
 • Być zmotywowanym przez Jezusa i motywować innych by poznali Jezusa.
 • Pokazywać Jezusa bez pośredników.
 • Andrzej umarł na krzyżu (x - krzyż św. Andrzeja), który pokazuje moc pomnażania i pokazuje, że ewangelizacja kosztuje życie.