Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Nowa Pięćdziesiątnica - luty 2015 - Wrocław

 

W dniach 6-8 lutego 2015 r. w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej odbył się kurs Nowa Pięćdziesiątnica, który prowadziła ekipa ze Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Apostołów Piotra i Pawła. Wraz z ekipą w kursie uczestniczyło blisko 70 osób. Podczas kursu odkrywaliśmy, że wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest dla każdego z nas -  Bóg Ojciec daje nam Ducha Świętego dlatego że pragnie, aby Jezus był uwielbiony. Możemy odpowiadać na to pragnienie, stawiając Jezusa w centrum modlitwy osobistej i wspólnotowej. Podczas kursu mogliśmy zobaczyć, że modlitwa osobista każdego z nas jest fundamentem modlitwy wspólnotowej, a otwarta na Ducha Świętego i Jego charyzmaty wspólnota zwyczajnie nie może nie głosić Jezusa Zmartwychwstałego. 

Chwała Panu, który działał w naszych sercach!

 

Poniżej zamieszczamy kilka świadectw, więcej znajdziesz w dziale Ewangelizacja -> Świadectwa.

Czytaj więcej: Nowa Pięćdziesiątnica - luty 2015 - Wrocław

Nowe Życie - grudzień 2014 - Kraków

out

W dniach od 12 do 14 grudnia 2014 r. nasza Szkoła Nowej Ewangelizacji prowadziła Kurs Nowe Życie w Krakowie. Zostaliśmy tam zaproszeni przez O. Pawła Drobota, redemptorystę. Kurs przygotowaliśmy wraz z ludźmi z dwóch krakowskich wspólnot, a w modlitwie wstawienniczej podczas trwania kursu pomagały nam osoby z trzeciej wspólnoty. Tak więc ekipa kursu zrzeszała osoby z czterech środowisk i po raz kolejny mogliśmy doświadczyć wspaniałej jedności, którą buduje wśród nas Duch Święty. W kursie uczestniczyło około 80 osób. Był to piękny czas spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem i doświadczania Jego działania.

Chwała Panu w tym cudownym czasie!

 

Poniżej zamieszczamy kilka świadectw, więcej znajdziesz w dziale Ewangelizacja-> Świadectwa.

Czytaj więcej: Nowe Życie - grudzień 2014 - Kraków

Kurs Jezus w 4 Ewangeliach

W dniach 7-11 listopada 2014 przeżywaliśmy kurs Jezus w 4 Ewangeliach. Kurs odbył się pocysterskim zespole klasztornym w Henrykowie i zgromadził blisko 70 osób. Organizatorem kursu była nasza SNE śś Piotra i Pawła z Wrocławia.

Był to czas poznawania Jezusa i osobistego spotkania z Nim dzięki czterem ewangelistom: Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. Wielu z nas doświadczyło szczególnej obecności i miłości Jezusa, który zaprosił każdego z nas do jeszcze większej bliskości ze sobą i gorliwości w głoszeniu Jego samego innym ludziom.

Ten kurs był też pięknym doświadczeniem pracy w ekipie utworzonej przy współpracy kliku szkół SNE. Mogliśmy pracować razem ze szkołami SNE z Gliwic, Bytomia, Gubina, Nowej Karczmy, Gdańska oraz Galilei z Poznania. Doświadczyliśmy tego jak Jezus z ludzi tak bardzo różnych tworzy niesamowity zespół posługujący w wielkiej jedności.

Czytaj więcej: Kurs Jezus w 4 Ewangeliach

Emaus - październik 2014

W dniach 24-26 października 2014 r. w klasztorze oo. redemptorystów w Bardzie odbył się kurs Emaus. Wraz z ekipą Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Apostołów Piotra i Pawła w kursie uczestniczyło 67 osób.

W czasie kursu mogliśmy odkryć i doświadczyć tego, że Jezus jest rzeczywiście obecny w Słowie, że On jest Słowem. Jezus rozpalił nasze serca miłością do Swojego Słowa. Szedł razem z nami drogą do Emaus i dał się poznać przy łamaniu chleba. Był cudownym lekarzem naszych frustracji, a Jego Słowo odpowiadało na pytania, które nosiliśmy w naszych sercach.

Dziękujemy za modlitwę w intencjach kursu. Chwała Panu, który działał wielkie rzeczy pośród nas!

Jeśli chcesz przeczytać wybrane świadectwa uczestników kliknij tutaj.

Nowe Życie - wrzesień 2014

W ostatni weekend września 2014 r. blisko 70 osób zgromadziło się w budynku Centrum Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej aby uczestniczyć w kolejnym kursie "Nowe życie" organizowanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji śś Piotra i Pawła. Był to szczególny czas spotkania z Bogiem, doświadczania Jego miłości, przebaczenia i przekonywania się o Jego mocy i hojności.  Bóg daje realnie nowe życie, co potwierdza wiele świadectw, z których kilka zamieszczamy na naszej stronie. Chwała Panu!

Jeśli chcesz przeczytać wybrane świadectwa uczestników kliknij tutaj.

Jan - lipiec 2014

 

 

W dniach 9-13 lipca 2014 w Bardo Śląskim odbył się kurs Jan, który wspólnie poprowadziły SNE śś. Apostołów Piotra i Pawła Wrocław i SNE św. Jakuba Młodszego z Leszna. Brały w nim udział 43 osoby.

Dzięki kursowi uczestnicy mogli odpowiedzieć na ważne pytania. Jak słuchać Jezusa pośród zgiełku życia? Jak sprawić by relacje, w które wchodzimy były zdrowe i budowane w miłości? Jak stać się uczniem, który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On?

To był bardzo piękny i owocny czas. Bogu niech będą dzięki.

 

Więcej w świadectwach.

 

Świadectwa po kursie Jan - lipiec 2014