Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kurs Emaus, Bardo 25-27.10.2013

W dniach 25-27.10.13 w Bardzie, w klasztorze oo. Redemptorystów odbył się kurs Emaus, w którym razem z ekipą uczestniczyło 70 osób. Czas kursu był czasem odkrycia i doświadczenia tego, że Jezus jest rzeczywiście obecny w Słowie, że On jest Słowem. Tak jak uczniowie idący do Emaus rozpoznaliśmy Go przy łamaniu chleba, a nasze serca zostały rozpalone. Dziękujemy za modlitwę w intencjach kursu. Chwała Panu który działał z wielką mocą w tym czasie!

Krystyna, 54 lata: Kurs uświadomił mi, że Jezus – SŁOWO, to moje z NIM spotkanie w EUCHARYSTII, Jezus czeka ma nie, kocha mnie, karmi Swoim CIALEM i SŁOWEM, umacnia tym samym moją wiarę, gdy Jemu zaufam bezgranicznie – znikną moje lęki. Mam świadomość, że On jest moją MOCĄ i SIŁĄ, że posyła mnie tam, gdzie nie chce iść posyła mnie do głoszenia innym, że On Żyje, że Jezus to OSOBA, PZYJACIEL, POWIERNIK, KOCHAJCY OJCIEC.

 

PANIE, DODAJ MI SIŁY DO DZIEŁA EWANGELIZACJI.

Dominika, lat 26: Znalazłam drogocenny skarb, którego długo szukałam. Znalazłam drogocenną perłę – ta perła do Jezus żywy w Słowie Bożym – mesjasz, którego zapowiadali prorocy- Ten, w którym wypełniły się słowa Pisma. Spotkałam Jezusa, który idzie ze mną drogą życia który objawia się w księdze Pisma Świętego. Bóg przemienił moje serce, które było w ciemności i smutku drogi do Emaus. Teraz to serce jest pełne radości i ufności. Wiem, że był to czas spotkania i doświadczenia działania Boga w Słowie , abym teraz wróciła do moich bliskich, i dzieliła się z Nimi radością i pokojem, jakie Bóg wlewa w moje serce.

Ostatnio w moim życiu był czas zawahania, czy na pewno Bóg wysłuchuje moich próśb, czy na pewno są zgodne z Jego wolą. Dziś otrzymałam perłę ze słowem: „ Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie, i o co prosicie, a stanie się wam.”

Czas kursu to taki umocnienie decyzji, że każdego dnie chcę żyć Słowem Bożym by stawało się pokarmem, - postanowienie, że będę się starać, by ten czas w ciągu dnia ze Słowem Bożym był czasem spotkania z żywym Bogiem – bez pośpiechu, i bylejakości – bez rozproszeń – poświęcony całkowicie Bogu. Odkryłam, że jeśli będę żyła Słowem, że jeśli będzie ono obecne moim życiu, w moich decyzjach, NICZEGO MI NIE BRAKNIE (Ps 23). Chwała Panu!

Adam, 42 lata: Kurs był mi bardzo potrzebny, otworzył mi uszy, serce na Sowo Boże, abym mógł iść i głosić Chwałę Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Amen i Alleluja.