Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna
Poniżej zamieszczono świadectwa osób uczestniczących w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Piotra i Pawła. Oprócz uczestników kursów, dodano również grupę świadectw osób ze wspólnoty Dom na Skale.
 • Nowe Życie

  Kurs Nowe Życie jest pierwszym kursem programu SESA. Treścią kursu są najbardziej podstawowe prawdy życia chrześcijańskiego. Kurs zakłada poznawanie tych treści poprzez aktywne uczestnictwo. Jego celem jest byś mógł przeżywać Boże zbawienie poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym oraz doświadczył nowe wylanie Ducha Świętego, dzięki któremu możesz narodzić się na nowo i żyć jak dziecko Boga i dziedzic Jego Królestwa.

  Liczba artykułów:
  16
 • Emaus

      Kurs Emaus jest podstawowym kursem programu SESA. Ewentualnie możesz od niego zacząć swoją przygodę w poznawaniu Jezusa. Emaus zaprowadzi Cię do Słowa Bożego byś mógł zobaczyć jakie mogą być skutki obecności Słowa w Twoim życiu, jakie możesz przyjąć postawy wobec Niego i jaka może być Twoja relacja ze Słowem.
  Celem kursu jest podróż- droga z Jerozolimy do Emaus podczas której Jezus wskrzesza Twoje serce, które płonie ogniem Pisma. A następnie powrót z Emaus do Jerozolimy by ogłosić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Pana.

  Liczba artykułów:
  4
 • KaMCh / Nowa pięćdziesiątnica

     Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej / Nowa Pięcdziesiątnica.

  Liczba artykułów:
  1
 • Andrzej

  Liczba artykułów:
  1
 • Mojżesz

  Na tym kursie przez postać Mojżesza odkryjesz jaką drogę masz do pokonania będąc Chrześcijańskim Przewodnikiem. Sama podróż związane z nią problemy i radości, które towarzyszyć będą Ci w drodze prowadzenia innych do Ziemi Obiecanej. 
  Celem kursu jest przedstawienie sposobu w jaki wspólnoty chrześcijańskie idą do ziemi obiecanej, ze szczególnym akcentem na trasę osoby Lidera.

   

  Liczba artykułów:
  5
 • Historia Zbawienia
  Liczba artykułów:
  1
 • Jezus w 4 Ewangeliach

  Kurs "Jezus w 4 Ewangeliach" pozwala poznać na nowo Jezusa oczami czterech Ewangelistów oraz doświadczyć Jego miłości i działania, by jeszcze mocniej kochać, służyć i głosić. Kurs I etapu formacji prowadzony w nowej metodologii.

  Liczba artykułów:
  3
 • Świadectwa pozostałe

     Pozostałe świadectwa osób ze wspólnoty Dom Na Skale, które zostały dotknięte przez Jezusa. Niezwiązane z konkretnym kursem SNE, lecz raczej z obecnością Boga w Słowie, modlitwie, Eucharystii czy wspólnocie.

  Liczba artykułów:
  11
 • Abraham

  Kurs modlitwy wstawienniczej "Abraham" prowadzony przez SNE św. Marka ze Stryszawy.

  Liczba artykułów:
  2