Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Jak się zarejestrować?

Aby zarejestrować się stronie i mieć konto, należy emailowo skontaktować się z działem technicznym wspólnoty. Podać dane swojego animatora i mała grupę w której się jest. Następnie osoby uprawnione stworzą dla Ciebie konto i prześlą mailowo hasło/login.

Konta na stronie www, mogą posiadać tylko osoby uczestniczące w formacji małych grup.