Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Diakonia modlitwy

DIAKONIA MODLITWY gromadzi osoby z Katolickiej Wspólnoty
Modlitewno
-EwangelizacyjnejDom na Skale”, które pragną pogłębić życie modlitwy
i osobistą więź z Panem Bogiem i w ten sposób służyć Wspólnocie.


W ramach Diakonii Modlitwy funkcjonują grupy osób posługujących we Wspólnocie: wstawiennicy , grupa uwielbienia oraz grupa modlitwy osłonowej.

 

Do zadań Diakonii należą:

- troska o życie modlitewne Wspólnoty,

- rozeznawanie i prowadzenie spotkań modlitewnych,

- służba wszystkim potrzebującym modlitwą wstawienniczą,

-modlitwa osłonowa za wspólnotę i podejmowane przez nią dzieła

- posługiwanie modlitwą i śpiewem podczas rekolekcji, kursów oraz innych dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez Wspólnotę.

 

Chęć dołączenia do Diakonii należy zgłosić Animatorowi małej grupy
oraz odpowiedzialnemu za Diakonię.