Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Modlitwa za Wspólnotę

MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ

 

Jezu Chryste, 

przychodzę do Ciebie jako Skały i Fundamentu mojego życia osobistego i rodzinnego. Wyznaję Cię dziś, jako Pana wszystkich dziedzin życia, relacji i decyzji oraz potwierdzam, że chcę Cię coraz bardziej poznawać i głosić całym życiem jako Tego, w którym objawiła się ojcowska miłość Boga. Ty jesteś źródłem i centrum życia naszej wspólnoty.

Duchu Święty, 

który uzdalniasz mnie do trwania w Jezusie jako Skale i Fundamencie mojego życia prowadź mnie tak, bym widział Jezusa i na Nim budował moje życie. Uzdolnij mnie do życia w Tobie, do wytrwania w nawróceniu i we wspólnocie dla zbudowania mnie oraz moich sióstr i braci w wierze.

Ojcze Niebieski, 

dziękuję Ci za wspólnotę Dom na Skale, w której jestem i mogę doświadczać Twojej miłości oraz kroczyć z innymi drogą wiary. Proszę Cię o błogosławieństwo dla Pasterza, lidera i wszystkich związanych ze wspólnotą. Daj nam jedność we wspólnocie i jedność z Kościołem. Uzdolnij nas słabych do wzajemnej troski i budowania w duchu miłości na Skale, którą jest Jezus.

Maryjo - Gwiazo Nowej Ewangelizacji

- módl się za nami.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle

- módlcie się za nami.