Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Kim jesteśmy?

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna "Dom na Skale"

Tożsamość:
Zostaliśmy wybrani miłością Ojca, byśmy kochali Boga i ludzi.
Naszym fundamentem jest Jezus. On nas posyła, by głosić Go jako jedynego Pana i Zbawcę.
Jesteśmy Jego uczniami i słuchamy Słowa, by przynieść owoc.
Duch Święty tworzy z nas wspólnotę przez modlitwę, formację i ewangelizację.

Wizja:
1. Co? - modlitwa - ewangelizacja – formacja:
a) wielbić Jezusa i trwać na modlitwie słuchając Słowa,
b) głosić Jezusa i budować Ciało Chrystusa-wspólnotę wiary,
c) stawać się uczniem naśladując Jezusa i czynić uczniów.

2. Dlaczego? ponieważ:

a) jako uczniowie mamy kochać Boga i ludzi,
b) pragniemy być blisko Jezusa i przyprowadzać do Niego innych,
c) zostaliśmy wybrani i Pan nas posyła, by wypełniać Słowo i przynosić owoce (Mt 7,24-27; J 15,16).


3. Jak? (Dz 2,42-47) przez:

a) modlitwę,
b) braterskie więzi,
c) uczniostwo,
d) służbę,
e) ewangelizację.

4. Narzędzia:
a) Modlitwa - Modlitwa osobista w oparciu o Słowo Boże i wspólne uwielbienie,
b) Braterskie więzi - Wspieranie się i inspirowanie spotkań budujących nasze relacje,
c) Uczniostwo - Formacja w czasie spotkań wspólnoty (duże spotkania, małe grupy, kursy, rekolekcje) oraz życie sakramentalne,
d) Służba - Budowanie wspólnoty przez podjęcie posługi (szczególnie w diakoniach),
e) Ewangelizacja - Szkoła Ewangelizacji, bierzmowanie dorosłych i inne dzieła WME oraz osobiste świadectwo.

 

Fundament biblijny:
Mt 7,24-27 „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

xxx

"Jak to się stało, że zaczęliśmy mówić o Panu Bogu tego nie wie nikt" :) - tak mówi Kaśka, która podobnie jak wielu z nas, jeszcze kilka lat temu nie przypuszczała, że będzie się z innymi dzielić swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem.

Spotkaliśmy się po roku 2000 na Sępolnie we Wrocławiu - ludzie o przeróżnych temperamentach, zainteresowaniach i zawodach - świeccy i duchowni.

Połączyło nas jedno: każdy z nas spotkał w swoim życiu Jezusa. Odkryliśmy, że było to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego z nas - tak wspaniałe, że nie możemy o tym nie mówić:

" Moment w którym spotkałam Jezusa był najwspanialszym momentem w moim życiu. I chce powiedzieć Ci jedno: Bóg kocha Cię tak, że Ci się w głowie nie mieści!!!" (Aneta)

"W dniu, w którym po raz pierwszy spotkałam Jezusa, moje życie zmieniło się o 180 stopni. Jeszcze nigdy nie czułam się taka szczęśliwa. Wystarczy oddać Jezusowi całe swoje życie i uczynić Go jedynym naszym Panem, a On zatroszczy się o resztę." (Iwona)

Przekonaliśmy się, że Jezus to nie legenda ani wytwór ludzkiej wyobraźni, ale Ktoś, kto jest z nami każdego dnia.

JEZUS ŻYJE i pragnie się z Tobą spotkać.

Jeśli Ty też tego pragniesz - 

NIE CZEKAJ!!!