Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

FORMACJA

Wspólnota modlitewno ewangelizacyjna Dom na Skale we Wrocławiu  ma własną formację wypracowaną na zasadzie doświadczenia jej członków. Jest ona wpisana w zasady życia wspólnoty i prowadzi członków i sympatyków wspólnoty przez wspólne doświadczenie wiary od ewangelizacji (spotkanie żywego Jezusa) do chrześcijańskiego wzrostu i świadectwa osobistego i we wspólnocie.

Formacja we wspólnocie odbywa się w różnoraki sposób. Pierwszym i podstawowym miejscem formacji jest spotkanie modlitewne z konferencją i świadectwami. Miejscem wzrostu i dzielenia są małe grupy formacyjne. Inne przyjęte przez nas narzędzia formacji to: 

  • rekolekcje i czuwania wspólnotowe,
  • kursy z programu Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja,
  • formacja osobista, za pomocą tekstów przeznaczonych do osobistej modlitwy i lektury,
  • formacja w diakoniach i Rocznej Szkole Formacji