Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Jak działa diakonia formacji? (spotkania i zadania)

Diakonia formacji składa się z dwóch podgrup.  

Pierwsza z nich troszczy się o głoszenie słowa w czasie spotkań modlitewnych oraz czuwań i rekolekcji wspólnotowych.

  • Jej zadaniem jest rozeznawanie potrzeb wspólnoty w obszarze formacji i planowanie tematów konferencji oraz rozwijanie umiejętności głoszenia konferencji będących elementem formacji wspólnoty.
  • (Do tej grupy trzeba być zaproszonym przez pasterza wspólnoty. Grupa jest w trakcie organizacji).

Druga zajmuje się przygotowaniem rozważań do formacji osobistej oraz proponuje lekturę dobrych artykułów i konferencji. Grupa jest w trakcie organizacji.

  • Spotykanie odbywają się raz w miesiącu i mają charakter roboczy z elementem modlitwy w intencjach małych grup i formacji wspólnoty. Praca koncentruje się na przygotowaniu comiesięcznych materiałów do formacji osobistej oraz na dzieleniu się wartościowymi treściami, które warto zamieścić w obszarze czytelni.
  • Zadaniem tej grupy jest troska o aktualność działu formacja na stronie DNS. Do tej diakonii formacji może dołączyć każdy, kto chciałby troszczyć się o udostępnianie materiałów pomocnych do osobistej formacji sympatyków i członków wspólnoty, jest po pierwszym roku formacji permanentnej i po rocznej formacji w diakonii modlitwy oraz uczestniczył w kursach Nowe Życie i Emaus z programu SESA.